• Uutiset

    Villa Lanten ystävien stipendin hakuaika alkanut!

    Villa Lanten ystävät – Villa Lantes vänner ry. julistaa lokakuussa 2023 haettavaksi matka-apurahoja väitöskirjatutkijoille. Tänä vuonna jaossa on matka-apurahoja arvoltaan 200-1000 euroa. Stipendi myönnetään väitöskirjatutkimusta tukevaan työskentelyyn hakuilmoituksessa ilmoitetuin ehdoin. Aiemmasta poiketen, tänä vuonna matkan ei tarvitse suuntautua Italiaan. Hakemusten deadline on 17.11.2023 Katso hakuilmoitus täältä.

  • Uutiset

    Villa Lanten ystävät ry:n stipendin hakuaika alkanut!

    Villa Lanten ystävät – Villa Lantes vänner ry. julistaa lokakuussa 2022 haettavaksi yhden 4 500 euron suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen   Hakemus perillä viimeistään: 18.11.2022  Hakemus osoitteeseen: villalantenystavat@yahoo.com   TutkimusaiheetVäitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen väitöskirjatutkijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan mm. aineiston hankintaa.   HakukirjeHakijan tulee tehdä vapaamuotoinen yksisivuinen hakukirje, josta käy ilmi, miksi työskentely Suomen Rooman-instituutissa on olennaista juuri tässä väitöskirjatyössä. Päätökset apurahasta tekee yhdistyksen hallitus, joten hakukirjeessä tutkimusaihe kannattaa selittää lyhyesti ja yleistajuisesti.    Hakemus ja liitteet   Hakukirje: 1 sivu   Tutkimussuunnitelma: 1–5 sivua   Ansioluettelo: 1–3…