Suomen Rooman-instituutti

Suomen Rooman-instituutti, Institutum Romanum Finlandiae, (IRF) on vanhin Suomen ulkomailla toimivista neljästä tiedeinstituutista. Se palvelee historian, arkeologian, klassillisen filologian, taidehistorian sekä italian kielen ja kulttuurin tutkimuksen opiskelijoita ja tutkijoita, taiteilijoita sekä arkkitehtejä. Instituutissa järjestetään tieteellisiä kursseja, luentoja ja seminaareja sekä konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia.

Instituutti perustettiin vuonna 1954 taidemesenaatti Amos Andersonin aloitteesta. Sen tavoitteena on sääntöjensä mukaisesti saattaa Suomen tiede- ja kulttuurielämä yhteyteen antiikin perinnön kanssa. Rooman Janiculum-kukkulalla sijaitseva Villa Lante on yksi Rooman parhaiten säilyneitä renessanssihuviloita, ja siksi Italian kansallismonumenttina (monumento nazionale) rakennussuojelun alainen.

FT, dos. Ria Berg aloitti Suomen Rooman-instituutin johtajana 1.8.2021. Berg on Helsingin yliopiston klassillisen arkeologian dosentti. Hän on tutkijana kansainvälisesti tunnettu, ja häntä arvostetaan erityisesti Pompejia, antiikin naisia ja roomalaista esineistöä (instrumentum domesticum) käsittelevistä tutkimuksistaan

Instituutin toiminta on tullut Bergille tutuksi jo ennen johtajakautta, sillä hän on toiminut instituutin tieteellisenä assistenttina (2001–2005) ja lehtorina (2012–2016) kahdeksan vuoden ajan opettaen kursseja sekä osallistuen tieteelliseen toimintaan.

Instituutin kotisivut: http://irfrome.org/

Villa Lantea esittelevää valokuvakirjaa voi ostaa Villa Lanten ystävät ry:n sihteeriltä osoitteesta: villalantenystavat@yahoo.com.