Villa Lanten ystävien stipendi

Villa Lanten ystävät ry. julistaa kerran vuodessa haettavaksi apurahan Roomassa tehtävää väitöskirjatutkimusta varten. Haku on syksyisin.

Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen väitöskirjatutkijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan mm. aineiston hankintaa. Päätökset apurahasta tekee yhdistyksen hallitus.

Villa Lanten ystävät ry. tukee stipendillä Suomen Rooman-instituutissa tehtävää tutkimusta yhteistyössä instituuttia ylläpitävän Institutum Romanum Finlandiae -säätiön kanssa.

Villa Lanten ystävien stipendiaatteja

Vuonna 2022 Villa Lanten ystävät ry:n hallitus myönsi 4 500 euron stipendin väitöskirjan tekoa varten FM Minna Kulojärvelle (Tampereen yliopisto). Väitöskirjan aiheena on Arkkitehtuuri ja italialainen fasismi: Tuomitun aikakauden arkkitehtuurin arvottamisen ja suojelun problematiikka.

Vuoden 2021 stipendi (4 500 euroa) myönnettiin FM Kirsi Vikmanille. Väitöskirjan työnimi on Synnin palkka? Arkielämä ja kirkollinen moraaliajattelu 1200- ja 1400-lukujen Euroopassa.

Vuonna 2019 myönnettiin juhlavuoden kunniaksi hieman suurempi eli 5 000 euron stipendi. Sen sai FM Anna Repo, joka tutkii renessanssin ruoan ja kulttuurin suhdetta Pohjois-Italiassa.

Vuonna 2018 myönnettiin 4 000 euron suuruinen väitöskirjantekijän stipendi FM Jyrki Nissille, jonka väitöskirja käsittelee kuolinhetkeä ja kuoleman ympärille luotua yhteisöllisyyttä 1400-luvun Euroopassa.

Vuonna 2017 stipendin sai antiikin sosiaalihistoriaan erikoistunut väitöskirjatutkija FM Roosa Kallunki, joka työskentelee Tampereen yliopistossa väitöskirjaprojektinsa Children in Roman Religion. Participation, Agency and Lived Religion parissa.

Vuonna 2016 myönnettiin 4 000 euron väitöskirjantekijän stipendin FM Holger Kaasikille (University of St Andrews), jonka väitöskirjan aiheena on Regional Contacts in Italy from 1100 to 1500 – A Multidisciplinary Approach to Medieval Calendars.

Vuonna 2015 väitöskirjantekijän stipendit myönnettiin FM Laura Nissinille (Helsingin yliopisto), jonka väitöskirjan aiheena on Roman Sleep – Sleeping areas and sleeping arrangements in the Roman house, ja FM Lauri Leinoselle (Helsingin yliopisto), jonka väitöskirjan aiheena on Norman Influence on the Ideology and Rhetoric of the Reform Papacy.

Vuonna 2014 väitöskirjantekijän stipendi Roomassa tehtävää tutkimusta varten myönnettiin FM Panu Hyppöselle (Oulun yliopisto). Hyppösen väitöskirjan aiheena on Mittavirhettä vai virheellisiä mittauksia? Roomalainen tienrakentaminen ja Vitruviuksen hodometri.

Vuonna 2013 stipendi myönnettiin FM Samuli Simeliukselle (Helsingin yliopisto). Simeliuksen väitöskirjan aiheena on Pompejin peristyylipuutarhat sosioekonomisen edustamisen välineinä.

Vuonna 2012 stipendi myönnettiin FM Pia Mustoselle (Tampereen yliopisto). Mustosen tutkimusaiheena on Keisariperheiden naisten uskonnollinen toiminta Julius-Claudiusten ja Flaviusten dynastioissa.

Vuonna 2011 stipendi myönnettiin FM Reima Välimäelle (Turun yliopisto), jonka tutkimusaiheena on Myöhäiskeskiaikainen kerettiläisyyden inkvisitio ja celestiini-hengellisyys.

Vuonna 2010 stipendi myönnettiin FM Hanna-Leena Tikkaselle (Turun yliopisto), jonka tutkimusaiheena on Suomen ja Italian suhteet 19401944.

Vuonna 2009 stipendi myönnettiin FM Juho Wilskmanille (Helsingin yliopisto), jonka tutkimusaiheena on Egeanmeren sodankäynti 12031403.