Uutiset

Villa Lanten ystävät ry:n stipendin hakuaika alkanut!

Villa Lanten ystävät – Villa Lantes vänner ry. julistaa lokakuussa 2022 haettavaksi

yhden 4 500 euron suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen  

Hakemus perillä viimeistään: 18.11.2022 

Hakemus osoitteeseen: villalantenystavat@yahoo.com  

Tutkimusaiheet
Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen väitöskirjatutkijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan mm. aineiston hankintaa.  

Hakukirje
Hakijan tulee tehdä vapaamuotoinen yksisivuinen hakukirje, josta käy ilmi, miksi työskentely Suomen Rooman-instituutissa on olennaista juuri tässä väitöskirjatyössä. Päätökset apurahasta tekee yhdistyksen hallitus, joten hakukirjeessä tutkimusaihe kannattaa selittää lyhyesti ja yleistajuisesti.   

Hakemus ja liitteet  

Hakukirje: 1 sivu  

Tutkimussuunnitelma: 1–5 sivua  

Ansioluettelo: 1–3 sivua | voidaan sisällyttää julkaisut  

Suositus: 1 riittää  

Tiedoston koostaminen ja nimeäminen
Tiedosto lähetetään yhtenä PDF-tiedostona. Tiedosto nimetään hakijan sukunimen mukaan.   

Tiedusteluihin vastaa Villa Lanten ystävien hallituksen puolesta
Samuli Simelius | samuli.simelius@helsinki.fi  


Villa Lanten ystävät – Villa Lantes vänner ry. hallitus
 
Puheenjohtaja Minna Malja | varapuheenjohtaja Laura Nissin | sihteeri Eeva Pitkälä |
jäsenet Katariina Kallio | Jenni Kuuliala Andreo Larsen | Elina Pyy | Samuli Simelius | Sonia Taiarol  

Villa Lanten ystävät – Villa Lantes vänner ry.   

villalantenystavat@yahoo.com | www.villalantenystavat.fi 

Kalliolinnantie 4 (1. krs), 00140 Helsinki  

*
Villa Lanten ystävät – Villa Lantes vänner ry. tukee stipendillä Suomen Rooman-instituutissa tehtävää tutkimusta yhteistyössä instituuttia ylläpitävän säätiön Institutum Romanum Finlandiae kanssa.