Suomen Rooman-instituutti

Suomen Rooman-instituutti, Institutum Romanum Finlandiae, (IRF)

HUOM! Villa Lantessa alkaa noin kaksi vuotta kestävä peruskorjaus syyskuussa 2023. Kiinteistön omistaa Suomen valtio, ja ulkoministeriö johtaa peruskorjaushanketta. Kesäkuusta alkaen Villa Lantessa ei voi enää vierailla, vaan henkilökunta keskittyy talon pakkaamiseen ja tyhjennykseen kesäkuukausien aikana

https://irfrome.org/villa-lantessa-alkaa-peruskorjaus-syyskuussa/

IRF on vanhin Suomen ulkomailla toimivista neljästä tiedeinstituutista. Se palvelee historian, arkeologian, klassillisen filologian, taidehistorian sekä italian kielen ja kulttuurin tutkimuksen opiskelijoita ja tutkijoita, taiteilijoita sekä arkkitehtejä. Instituutissa järjestetään tieteellisiä kursseja, luentoja ja seminaareja sekä konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia..

Instituutti perustettiin vuonna 1954 taidemesenaatti Amos Andersonin aloitteesta. Sen tavoitteena on sääntöjensä mukaisesti saattaa Suomen tiede- ja kulttuurielämä yhteyteen antiikin perinnön kanssa. Rooman Janiculum-kukkulalla sijaitseva Villa Lante on yksi Rooman parhaiten säilyneitä renessanssihuviloita, ja siksi Italian kansallismonumenttina (monumento nazionale) rakennussuojelun alainen.

FT, dos. Ria Berg aloitti Suomen Rooman-instituutin johtajana 1.8.2021. Berg on Helsingin yliopiston klassillisen arkeologian dosentti. Hän on tutkijana kansainvälisesti tunnettu, ja häntä arvostetaan erityisesti Pompejia, antiikin naisia ja roomalaista esineistöä (instrumentum domesticum) käsittelevistä tutkimuksistaan

Instituutin toiminta on tullut Bergille tutuksi jo ennen johtajakautta, sillä hän on toiminut instituutin tieteellisenä assistenttina (2001–2005) ja lehtorina (2012–2016) kahdeksan vuoden ajan opettaen kursseja sekä osallistuen tieteelliseen toimintaan.

Verkkojulkaisu 

VILLA LANTEN RUHTINATAR — NADINE HELBIG (1847–1922)

Villa Lanten ruhtinatar – Nadine Helbig (1847–1922)
Tekijät: Ria Berg & Simo Örmä & Minna Malja, 2022

Julkaisijat: Suomen Rooman-instituutti – Institutum Romanum Finlandiae & Villa Lanten ystävät – Villa Lantes vänner ry.

Ria Berg valottaa johdantoartikkelissaan Villa Lanten ruhtinatar — Nadine Helbig (1847–1922) Madame Helbigin elämää Villa Lantessa. Bergin kokoamassa ja suomentamassa antologiassa on valikoima otteita Nadine Helbigin omista kirjoituksista ja häntä koskevista muistelmista. Lisäksi mukana on Simo Örmän toimittama kooste kolmen venäläisen vierailuista Villa Lantessa vuonna 1900. Antologian on toimittanut ja graafisesti muotoillut Minna Malja

Julkaisu löytyy täältä

Instituutin kotisivut: http://irfrome.org/

Villa Lantea esittelevää valokuvakirjaa voi ostaa Villa Lanten ystävät ry:n sihteeriltä osoitteesta: villalantenystavat@yahoo.com.